Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 6

Miriam Ruigrok

Partijeen gelooft niet in hokjesgeest maar in Ondernemersschap en Idealisme. Onderwijs bepaalt de toekomst van de maatschappij.

Ik wil mij hier voor onze regio aan verbinden. Goed onderwijs en talentontwikkeling mogelijk maken voor iedereen. Onderwijs en ondernemers binden met elkaar. Noord-Holland (boven /t IJ) heeft b.v. nog geen scholen met een Technasium afdeling. Dit dient gerealiseerd te worden.

Stimuleren van ondernemersschap en "bedrijvigheid" in de kop van Noord-Holland. Een goede infrastructuur in onze regio is daarbij onontbeerlijk. Met name de bereikbaarheid van het gebied boven Alkmaar is daarbij een belangrijk ontwikkelpunt.

Bedrijvigheid en goed onderwijs, hand in hand, zorgen voor werkgelegenheid.

Hier wil ik voor gaan.