Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 29

Tof Thissen

Tof heeft een lange historie binnen GroenLinks, als raadslid en later wethouder in Roermond, als partijraadslid en als lid van vele besturen en commissies binnen de partij. Tof Thissen is naast zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer directeur van het KING, het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Tevens was hij lid van diverse adviescommissies, o.a. voorzitter Taskforce Vermaatschappelijking GGZ; Commissie De Vries inzake 'WSW' en voorzitter Adviesraad 'Heel de buurt'.

Mijn site