Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 28

Jan Wijnia

Jan Wijnia is 56 jaar. Hij is geboren en opgegroeid op een boerderij in Friesland en woont sinds 1972 in Nijmegen. Voor GroenLinks zat hij tien jaar in de gemeenteraad van Nijmegen. Hij was van 1990 tot 1994 wethouder voor milieu en energie in Nijmegen. Sinds 2003 is hij lid van Provinciale Staten in Gelderland, vanaf 2007 als fractievoorzitter.

Jan Wijnia is afgestudeerd als Politicoloog aan de universiteit van Nijmegen. Hij was daarnaast vele jaren actief in de vredesbeweging. Na zijn deelname aan het stadsbestuur van Nijmegen werkte hij voor een groot ingenieursbureau en ontwikkelde onder meer lokaal afvalbeleid. Hij werkte voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat aan de alternatieven voor het autoverkeer en bij de Provincie Noord Brabant was hij hoofd van de afdeling vervoerbeleid. Sinds 2000 is hij gemeentesecretaris.

Daarom wil ik in de Kamer
Met de opkomst van het populisme is het van groot belang, dat een politieke partij als GroenLinks een stevige positie krijgt in de Tweede Kamer. Het is van groot belang, dat solidariteit en aandacht voor onze leefomgeving serieus worden genomen. Als volksvertegenwoordiger op lokaal en regionaal niveau weet ik dat GroenLinks daar een belangrijke rol in kan spelen. Niet alleen een rol als de partij die voortdurend aandacht vraagt voor belangrijke vraagstukken, maar vooral ook een partij die de verantwoordelijkheid neemt om daar daadwerkelijk aan bij te dragen. GroenLinks heeft een programma wat het waard is om in de praktijk te brengen. Daarvoor is in de eerste plaats en stevige positie in de Tweede Kamer nodig. Dat maakt het mogelijk om ook mee te besturen.

Mijn site