Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 26

Leen Harpe

Leen Harpe, gedurende ruim 6 jaar Statenlid in de provincie Zeeland, vanaf 2007 fractievoorzitter met ook een ruime ervaring in de gemeentelijke politiek. Samen met mijn GroenLinks collega’s voeren wij politiek op de inhoud. Een zestal keren per jaar maken wij een visiedocument met daarin een voorzet voor de staten in verband met toekomstige ontwikkelingen. De meest recente is de brochure over de Zeeuwse invulling van de landsdelen. Dat onze inbreng gewaardeerd wordt moge blijken uit het feit dat wij een gedeputeerde in het college hebben.

Mijn verkiezingmotto is: “Stem eens op een andere Zeeuw”.
De Zeeuwen Balkenende en Koppejan hebben beiden een bedenkelijke inbreng gehad in de Hedwigediscussie. Tegen beter weten in hebben zij het besluit van met name CDA-bewindslieden niet verdedigd. In tegendeel er is onrust gezaaid en dat heeft Zeeland geen goed gedaan. Zeeuwen hebben nu de kans om op iemand te stemmen die recht door zee gaat en de groen-blauwe provincie een warm hart toedraagt.

Dat houdt onder meer in geen Westerschelde ContainerTerminal bij Vlissingen; het beschermen en opwaarderen van het Schelde-estuarium; inzetten op de bio-based economy en absoluut geen kerncentrales! Krachtig en met overtuiging inzetten op groene stroom is het antwoord.

Mijn site