Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 25

Isabelle Diks

In 2008 heb ik met hele veel plezier en enthousiasme als plaatsvervanger in de Tweede Kamer gezeten. Nu, als wethouder, zet ik mij met evenveel plezier en enthousiasme in voor een duurzame toekomst van Leeuwarden.

Om een directe link tussen het lokale bestuur en de landelijke vertegenwoordigers van GroenLinks te leggen, stel ik mij graag kandidaat voor deze Kamerverkiezingen. De GroenLinkse inzet op vergroening van de economie ondersteun ik van harte en juist die nieuwe groene banen kunnen een weg zijn uit de verschillende crises.

Mijn site