Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 24

Ren� Kerkwijk

Na 20 jaar gezondheidszorg nu werkzaam in het wijkgericht werken. Ruime ervaring in de lokale politiek in zowel een coalitie- als oppositierol. Daarnaast actief als trainer, coach, dagvoorzitter, troubleshooter, netwerker, blogger en in het Landelijk Platform voor Wijkgericht Werken. En zoals de kandidatencommissie oordeelt: “René heeft een prettige Bourgondische uitstraling. Hij is enthousiast, energiek en onverwoestbaar. Met zijn open stijl van communiceren legt hij gemakkelijk contacten. Hij investeert bovengemiddeld in het onderhouden van goede contacten met zijn politieke voor- en tegenstanders en de burgers in zijn stad. Op die manier weet hij draagvlak te creëren voor zijn ideeën. Zijn reflecterend vermogen is goed ontwikkeld.”

Ik ben in staat om beleid te confronteren met de praktijk van alledag. Wat is het effect van beleid op bewoners, politieagenten, verpleegkundigen, ondernemers, jongeren enzovoorts? Ik wil/ kan die werkelijkheid naar een politiek niveau tillen en vertalen naar goede en reële voorstellen.

Mijn site