Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 23

Gon Mevis

Gon Mevis, een gedreven bestuurder, met 11 jaar ervaring in de Tilburgse politiek, waarvan 8 jaar als wethouder. Ik ben gedreven en pragmatisch. Ik heb aansprekende resultaten geboekt, terwijl de stad, met ruim 200.000 inwoners, een turbulente tijd doormaakte. Voorbeelden: Een hoge uitstroom naar werk, uitbouw van gesubsidieerde banen, een vernieuwend armoedebeleid, een dynamische aanpak van de WMO, een stevig integratiebeleid en de realisatie van een Huis van de Wereld. Ik ben laagdrempelig, contacten met burgers zijn een belangrijke bron van informatie en inspiratie.

Op gemeentelijk nivo kun je resultaten boeken voor kwetsbare burgers, voor een duurzame stad. Maar je hebt het Rijk hard nodig om de goede randvoorwaarden te creëren. Ik wil mijn betrokkenheid bij en kennis van de samenleving daarom graag op landelijk nivo inzetten.

Mijn site