Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 21

Hayat Barrahmun

Ik ben in 1976 in Beni Sidel (Marokko) geboren. Sinds mijn vierde ben ik - met een kleine onderbreking - woonachtig in Venlo. Ik heb Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit Maastricht en sinds 2002 ben ik werkzaam in de advocatuur. Op dit moment ben ik werkzaam bij Boels Zanders Advocaten te Venlo waar ik mij gespecialiseerd heb op het rechtsgebied arbeidsrecht. Ik adviseer en procedeer op het gebied van arbeidsgeschillen, ontslagrecht, medezeggenschapsrecht, arbeidsvoorwaarden etc. Ik ben lokaal actief bij GroenLinks Venlo e.o. waar ik gedurende vijf jaar een bestuursfunctie (waaronder het voorzitterschap) heb bekleed. Daarnaast heb ik bestuursfuncties bekleed bij onder andere zelfhulporganisaties.

Mijn site