Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 18

Ruard Ganzevoort

Dit ben ik
Hoogleraar theologie aan de VU, voorzitter van De Linker Wang (GroenLinks platform voor geloof en politiek), duurzaam hotelier. Bestuurder in wetenschap, zorg en welzijn, publicist, vader van vijf kinderen. Internationaal actief als wetenschapper, docent, organisator, leider. Sinds ik als kind in Suriname woonde betrokken bij de plurale samenleving en politiek, nu onder meer in homo-emancipatie en dialoog. En liefhebber van het goede leven: cultuur, ontmoeten, samen eten.

Daarom wil ik in de Kamer
Onder de grote problemen van nu ligt de vraag: wat voor land willen we zijn? Wie angstdromen heeft, bouwt aan een onherbergzaam land. Ik droom van een land waar nieuwkomers en oudblijvers welkom zijn. Waar kwetsbare mensen recht gedaan wordt. Waar individuen zich ontplooien en verbondenheid opbloeit. Ik wil werken aan die samenleving die mensen niet buitensluit, van natuur geen wegwerpartikel maakt, en niet zwicht voor macht of geld. Die leren en zorgen niet als kostenpost ziet maar investeert in beschaving. Idealen en passie hooghouden en vertalen in concrete maatregelen.

Wat ik kan en wat ik wil
Heldere analyses en kritisch commentaar. Scherpe debatten zonder de ander te beschadigen. Constructief werken aan oplossingen. Compromisbereid zonder mijn principes overboord te zetten. Relativeringsvermogen en strijdbaarheid. Aansprekend en toegankelijk in de media. Initiatiefnemer en vernieuwer. Ik verbind mensen, principes en procedures om tot oplossingen te komen. Ik ben goed thuis op het terrein van onderwijs, zorg en welzijn, en diversiteit. Met integratie, internationale samenwerking en defensie heb ik ook de nodige ervaring.

Mijn site