Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 16

Hann van Schendel

Bij Hann van Schendel (Assen, 1976) werd, toen ze net een jaar oud was, de diagnose van de spierziekte SMA (Spinale Musculaire Atrofie) gesteld. Haar lagere school periode bracht ze door op de mytylschool Prins Johan Friso in Haren. Na de middelbare school studeerde Hann Tolk/Vertaler en Cultuur- en Wetenschapsstudies aan de Universiteit van Maastricht. Daarna leerde ze door voor docent Nederlands voor alle niveaus in het Voortgezet onderwijs. Vervolgens heeft ze enkele jaren les gegeven aan een Middelbare school in Culemborg. Hierna koos Hann voor het werken voor de publieke zaak: ze ging aan de slag als projectmedewerker bij de Vereniging Spierziekten Nederland, en sinds 2009 werkt ze bij Achmea Group. Daar is ze verantwoordelijk voor de in- en doorstroom van hoogopgeleide vluchtelingen en werknemers met een arbeidshandicap.

“Al jaren voel ik mij betrokken bij maatschappelijke en politieke thema’s. Ik wil echter méér: invloed uitoefenen op een verantwoordelijke en zichtbare positie. Werken aan een samenleving waarin de lasten eerlijk worden verdeeld en waarin ieder mens de kans krijgt te participeren en zich optimaal te ontwikkelen. Het Tweede Kamerlidmaatschap zie ik als een mogelijkheid om dit te bereiken. Het lijkt me bovendien uitdagend om binnen een politiek krachtveld te functioneren.”

Mijn site