Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 15

Carla van Os

Carla van Os (Veghel, 1968) is afgestudeerd in orthopedagogiek, journalistiek en internationaal recht. Ze werkt nu vijf jaar bij Defence for Children. Daar komt ze op voor de rechten van kinderen in het vreemdelingenrecht. Daarvoor heeft Carla zich negen jaar bij Stichting Vluchteling ingezet voor mensen die bescherming zoeken tegen oorlog of onderdrukking. Ze heeft de afgelopen jaren veel gepubliceerd op gebied van vreemdelingenrecht en kinderrechten.

“Ik maak me zorgen over het negatieve klimaat in Nederland jegens eenieder die anders is of even niet mee kan. Om daar verandering in te brengen wil ik de Kamer in voor GroenLinks. Ik hoop met mijn positieve, strategische en daadkrachtige manier van werken gelijke kansen te bevorderen. Voor iedereen: zij die er al bij horen en zij die zich nu buitengesloten voelen. We hebben afspraken met elkaar gemaakt in mensenrechtenverdragen. Afspraken waarin de minimumnormen voor een menswaardige samenleving zijn vastgelegd. Afspraken die we moeten nakomen. Daar wil ik op toezien. In het bijzonder zal ik ervoor zorgen dat op allerlei beleidsterreinen de kinderrechtennoot vaker klinkt.”

Mijn site