Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 11

Rik Grashoff

Rik Grashoff (1961) is ingenieur en sinds de oprichting van GroenLinks in 1990 actief binnen de partij. Zijn belangrijkste ervaring ligt in het lokaal bestuur, met raadslidmaatschap en wethouderschap in Delft en recent wethouderschap in Rotterdam. Hij brengt bestuurlijke ervaring en vaardigheden mee en daarnaast kennis en inzicht in een breed spectrum van onderwerpen, eerst en vooral milieu, ruimtelijke ordening, mobiliteit. Daarnaast ook op terreinen als wonen, integratie, burgerparticipatie, bestuurlijke verhoudingen en -vernieuwing. Rik is een praktisch en doelgericht politicus.

“Ik ben een praktisch en doelgericht politicus. Schuw een scherp, politiek geladen debat zeker niet. Ben daar ook behoorlijk in ‘thuis’: de politieke cultuur in Rotterdam kun je zonder meer hard noemen, en daarin heb ik onder meer met genoegen de gevoelige portefeuille van integratie/participatie mogen doen. Ik zie voor mijzelf een rol in het inbrengen van ervaring wat betreft het omgaan met een coalitierol, in plaats van de oppositierol. Daarnaast kan ik een stevige rol spelen in een scherp, zichtbaar en meer gezaghebbend profiel van GroenLinks op het terrein van milieu en klimaat, maar ook op het terrein van integratie.”

Mijn site