Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 7

Jesse Klaver

(1986, Roosendaal) Liep tijdens zijn studie stage bij de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. In hetzelfde jaar werd hij voorzitter van DWARS. Naast diverse bestuurlijke functies heeft hij veel ervaring met debatteren en het leiden van debatten. Momenteel vertegenwoordigt hij de belangen van werkende jongeren als voorzitter van CNV Jongeren. “Door de economische crisis staan wij op een keerpunt in de geschiedenis. Een punt waarop moeilijke keuzes gemaakt moeten worden om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Ik ben in staat eerlijk en aansprekend datgene waar wij voor staan uit te leggen aan kiezers. In deze tijd van grote maatschappelijke hervormingen wil ik een van de gezichten van GroenLinks zijn om ervoor te zorgen dat Nederland kiest voor groene werkgelegenheid, gelijke kansen voor iedereen en een nieuw evenwicht tussen aarde, mens en economie.”

Mijn site