Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 4

Mariko Peters

In 1969 geboren in Berkeley (VS). Als mensenrechtenjurist in Bosnië en diplomaat in Afghanistan is Mariko nauw betrokken geweest bij democratiseringsprocessen en armoedebestrijding. De in al die jaren opgebouwde kennis en ervaringen zal ze als Kamerlid gebruiken om te strijden voor vrede, mensenrechten, democratisering en stabiliteit in de wereld. Haar portefeuille bestaat uit Buitenlandse Zaken, Cultuur en Media, Defensie en Europese Zaken. Mariko woont in Den Haag.

"Ik ben diep onder de indruk van de passie waarmee mensen - soms met gevaar voor eigen leven - democratie en mensenrechten omarmen zoals deze in Nederland bestaan. Zij herkennen in democratie en rechtsstaat garanties voor stabiliteit en ontwikkeling. Deze verworvenheid moeten we koesteren en actief onderhouden. Ik houd van de faam van Nederland als voorvechter van een internationale orde gebaseerd op solidariteit, mensenrechten, vrede en tolerantie. Ik zie met lede ogen aan hoe daarover langzaam een beeld schuift van een verharde, bange en intolerante samenleving. Daarom voel ik mij bijzonder aangesproken door het vrijzinnige en kosmopolitische geluid van GroenLinks, dat vrije ademruimte geeft te midden van angstdenken en navelstaren. GroenLinks heeft op dossiers van het Midden Oosten, vredesmissies, oorlog tegen terrorisme, en het mensenrechtenperspectief in de internationale politiek en ontwikkelingssamenwerking naam verworven. Dossiers die mij aan het hart liggen.”

Mijn site