Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 2

Jolande Sap

In 2008 beëdigd als Tweede Kamerlid. Geboren in Venlo in 1963. Ze is econome en verrichtte in het verleden wetenschappelijk werk voor de Emancipatieraad, waarna een ambtelijke carrière volgde op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; daar was zij ondermeer hoofd Inkomensbeleid. Van 2003 tot 2008 was zij directeur van het Expertisecentrum LEEFtijd. Haar portefeuille in de fractie bestaat uit: Financiën, zorg en pensioenen.

“Van kinds af aan ben ik allergisch voor onrecht en dol op cijfers. Ik besloot econoom te worden om beter te begrijpen waarom mensen de koek zo oneerlijk verdelen. En werd gesterkt in mijn overtuiging dat economische zelfstandigheid cruciaal is om je eigen keuzes te kunnen maken. De strijd voor emancipatie en tegen uitsluiting werd een kernthema in mijn werk en leven. Mijn visie en vechtlust zijn in de afgelopen 20 jaar gegroeid: in de emancipatieraad, als hoofd inkomensbeleid bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en als directeur van Expertisecentrum LEEFtijd. Passie voor het kwetsbare, oog voor het haalbare. Dat tekent mij ten voeten uit. GroenLinkse idealen van zelfontplooiing, eerlijk delen en duurzaamheid verdienen het gerealiseerd te worden. Daar wil ik me vanuit de Tweede Kamer opnieuw sterk voor maken."

Mijn site