Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 1

Femke Halsema

Vanaf 1998 lid van de Tweede Kamer en sinds november 2002 fractievoorzitter. Geboren in Haarlem in 1966. In de vorige kabinetsperiode heeft ze als woordvoerder justitie onder andere de nieuwe vreemdelingenwet fel bekritiseerd. Haar portefeuille beslaat: Algemene Zaken, Ethische Kwesties, Homo-emancipatie en Politieke Vernieuwing. Femke werkte van 1993 tot 1997 bij de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA, en van 1996 tot 1998 bij politiek-cultureel centrum De Balie.

"GroenLinks is (nog) niet de grootste, maar wel de slimste partij. Het bedrijven van oppositie is voor ons meer dan 'nee' zeggen, deelname aan de macht zal nooit enkel een simpel 'ja' zijn. Wij wegen groen en sociaal, sociaal en open, open en groen en durven moeilijke, lange adem-beslissingen te nemen. Als de omgeving waarin we leven agressiever, commerciëler en onverdraagzamer wordt, is het tegenwicht van GroenLinks onmisbaar: eerlijk, zachtaardig en niet populistisch. De Tweede Kamerfractie zal dit wat mij betreft ook de komende jaren uitdrukken: in politieke voorstellen en in gedrag."

Mijn site