Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 46

Joke Geldhof

Joke is momenteel fractievoorzitter van D66 in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Tot 2003 werkte ze bij de werkgeversorganisatie voor de mode en interieur als hoofd communicatie. In Noord-Holland leidde ze 2008/2009 de provinciale enquete commissie naar de verdwenen 78 miljoen euro bij het IJslandse Landsbanki. Joke is op vele beleidsterreinen thuis, maar heeft als favorieten Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer, (Kennis)Economie, Natuur en Landschap.

Geloof in de eigen kracht van mensen. Dat is mijn motto. Maak je eigen keuzes, vertrouw op jezelf, met oog en respect voor de mensen in je directe omgeving. Eerlijk en betrouwbaar. En een overheid die je stimuleert om het beste in jezelf naar boven te halen.”

Joke wil werken voor een Nederland waarin iedereen zich veilig voelt, zichzelf kan zijn en kansen krijgt om actief aan de samenleving deel te nemen.

Mijn site