Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 43

Jurr van Dalen

Kies deze Drent in het Parlement!!

Binnen het D66-programma gaat het om eerlijke kansen op leren, wonen en werken! Voor Drenthe zet ik me graag in voor een goede en (h)eerlijke toekomst, in het bijzonder op:

Meer weten?

weblog: www.duurzaam.org

Mijn site