Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 42

Robin Hartogh Heys

Na een groot aantal jaren politiek en bestuurlijk actief te zijn geweest heeft Robin de stap gezet naar advocatuur, ambtelijke organisatie en het bedrijfsleven. Zijn overtuiging is dat de problemen en uitdagingen waarvoor wij staan goede kaders nodig hebben; deze dienen te worden aangegeven door de politiek. Deze overtuiging zorgde ervoor dat hij terug wilde keren in de politiek.

"D66 is voor mij synoniem met sociaal liberale beginselen; de partij is voor mij meer dan een redelijk alternatief. Een partij die uitgaat van de kracht van het individu, zonder omgeving, nuance en sociale rechtvaardigheid uit het oog te verliezen. Vooruitgang voor werk, wonen, onderwijs, duurzaamheid en democratie staan voor mij centraal."

Mijn site