Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 41

Martin Maassen

Martin Maassen werkt als manager Nationale Belangenbehartiging en directielid bij RECRON, de brancheorganisatie voor de toeristisch-recreatieve bedrijven. Op het snijvlak van politiek, bestuur, ambtenarij en het maatschappelijk middenveld. Martin was, met een korte onderbreking, van 1990 tot 2007 gemeenteraadslid in Alkmaar en Apeldoorn. In zijn vrije tijd is Martin ondermeer actief als redacteur van het landelijk blad van de Doopsgezinde Broederschap. Hij is ook voorzitter van de Doopsgezinde Gemeente in Apeldoorn. Martin streeft naar een samenleving waarin de jacht op hypes en de bijbehorende hijgerigheid weer plaats maakt voor de oer-Nederlandse nuchterheid en verdraagzaamheid.

"Als D66'er sta ik voor vrijheid, verdraagzaamheid, broeder- en zusterschap. Voor een scheiding van kerk en staat en een vermenging van kerk en straat. Ik kies (al 33 jaar) voor een partij die mensen als mondige, zelfstandige individuen behandelt.

Kamerleden moeten bij het nemen van beslissingen niet meedeinen met de waan van alledag. Eerst tot tien tellen is een adagium dat het verdient om stevig omarmd te worden. Geen gelegenheidswetgeving op basis van incidenten, maar goed doordachte besluiten. En verder wens ik onszelf een samenleving toe waarin we veel meer inhoud geven aan de goede relatie tussen economie en ecologie."

Mijn site