Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 38

Frederique Petit

Fréderique is momenteel onderzoeker adviseur bij het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisimanagement.  Zij is daar verantwoordelijk voor een grootschalig internationaal onderzoek voor de Europese Commissie naar terrorisme en terrorismebestrijding. Naast terrorismebestrijding en veiligheidsmanagement zet Fréderique zich graag in voor internationaal denken en handelen, duurzaamheid en de belangen van de jongere en toekomstige generaties. Fréderique wil graag bijdragen aan een andere, transparantere en duurzame toekomst.

Mijn site