Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 37

André Hoogendijk

André is opgegroeid middenin het Groene Hart en hij woont nu in Zeist. André is adviseur bij BMC, een adviesbureau voor de publieke sector. Hij werkt voor verschillende overheden (Rijk, provincies en gemeenten) aan het realiseren van groene plannen. André heeft met name kennis en ervaring op het gebied van natuurbeleid, landbouw en dierenwelzijn. Hij wil werken aan een groener, mooier en beter Nederland. Zo staat André voor duurzame landbouw en veeteelt, het aanleggen van nieuwe bossen en het verbeteren van dierenwelzijn.

"Help me aan een baan die draait om jou!"

Mijn site