Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 36

Karen Jedema

Wortels liggen daar waar je gevormd bent. Voor mij is dat geboren en getogen te Leeuwarden, opgegroeid in Assen en nu al meer dan de helft van mijn leven studerend, werkend & wonend in Utrecht. Alledrie in mijn hart ligt: Friesland, Drenthe en Utrecht. Friesland voor de ruimte, koeien & weilanden en de eigenheid & trots; Drente voor de Drentse heide, schelpenpaden, hunebedden & gemoedelijkheid. Utrecht mooie provincie & Stadsie Woar, hart van Nederland, de Dom, gezelligheid & levendigheid. Nederlanders zijn niet in één hokje te plaatsen, dat geldt ook mijn loyaliteit. Kwaliteit is in vele vormen & plaatsen gegoten

Mijn site