Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 32

Bart Vink

Bart studeerde in Utrecht en werkt momenteel op het ministerie van VROM als senior programmamanager van de Toekomstagenda Ruimte en Randstad 2040. Als lid van het managementteam Nationale Ruimtelijke Ordening geeft hij richting aan visies op de ruimtelijke inrichting van Nederland, inclusief daarbij horende projecten en regels, nadat hij eerder enkele jaren bij Verkeer en Waterstaat werkte. Tegelijkertijd is hij hbo-docent aan de NOVI-verkeersacademie in Utrecht. Bart wil zich inzetten voor een duurzaam, bereikbaar en economisch krachtig Nederland dat diverse mogelijkheden biedt zodat iedereen zich kan ontplooien op zijn of haar eigen manier. Krachtige steden, kwaliteit van stad en land en het vergroten van ruimtelijke verschillen tussen stedelijke en meer landelijke gebieden spelen daarbij voor Bart een belangrijke rol.

Mijn site