Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 31

Marion Wichard-den Boggende

Ik ben ZZP'er, een zelfstandige zonder personeel, en ik ben actief op het vlak van communicatie en projectmanagement. Een van de projecten waar ik momenteel intensief mee bezig ben, is Leren en Werken Flevoland. Dat werken op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt past helemaal bij me.

Daarnaast ben ik actief als

Tot slot ben ik jurylid voor de Adries Greinerprijs voor Flevolands schrijftalent, en lid van de selectiecommissie voor bestuursleden van de VPRO. 

Ik zou ervoor willen zorgen dat de talenten die iedereen heeft, beter worden benut. Daarbij heb ik twee speerpunten:

Ik zie die twee thema's als belangrijke bijdragen aan de versterking van onze economie en de verrijking van onze samenleving.

Mijn site