Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 29

Mark Sluiter

Het individu staat centraal, de medemens tot steun zijn, geen dogma's erkennen, verantwoording willen nemen, samen met anderen grootse dingen tot stand willen brengen.

Nederland is een mooi land met al zijn pluriformiteit, vele verschillende culturen, gelijke rechten voor iedereen, en, belangrijk, kansen voor ieder individu. Nederlanders mogen wel iets meer beseffen waar ze leven en het pallet aan mogelijkheden dat hier is meer gaan benutten.

Mijn site