Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 28

Paul Wessels

Paul Wessels is geboren in 1946 en studeerde aan de Mulo. Hij werkte in het speciaal onderwijs, waar hij 25 jaar als leraar werkzaam is geweest aan een ZMOK-school (school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen), onderdeel van het Speciaal onderwijs. Hij was van 1978 tot 1999 namens D66 lid van de gemeenteraad van Gennep. Van 1988 tot 1997 was hij ook twee periodes wethouder en eenmaal loco-burgemeester. Van 3 december 1997 tot 19 mei 1998 was hij lid van de Tweede Kamer. Vanaf maart 1999 is hij lid van de Provinciale Staten van Limburg en vanaf 2000 ook fractievoorzitter.

Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 staat Paul Wessels op een 28ste verkiesbare plaats. En is hiermee de oudste verkiesbare democraat op de lijst. Paul staat bekend om zijn activistische en dicht bij de mensen staande werkwijze.

Mijn site