Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 24

Ad van Vug

Ad is eigenaar van een fabriek in natuurlijk smaakstoffen te Zaandam. Hij merkte hier dat het bedrijfsleven en de overheid vaak dezelfde doelen nastreven, zoals een duurzame en verantwoorde economie. Samenwerking is hierbij een sterkere motor dan regels. Zelf wilde Ad niet langs de kant blijven staan, maar met zijn eigen ervaring en kennis een brug slaan tussen overheid en bedrijfsleven vanuit de politiek. Hij is binnen D66 algemeen coördinator van de PPC.

"Ik zou willen dat mensen zich meer verantwoordelijk en betrokken voelen bij de maatschappij waarin we leven."

Mijn site