Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 21

Wimar Jaeger

Wimar Jaeger, eerste ondernemer op de kandidatenlijst van D66. Met lokale politieke ervaring, kennis van maatschappelijke organisatie en de klei van het bedrijfsleven aan de schoenen wil ik de idealen van D66 praktisch en realistisch, eerlijk en betrokken en vooral oplossing- en resultaatgericht uitdragen.

"Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen 2006 werd ik werkelijk politiek actief. Met een relatief zware baan wilde ik graag een fractie ondersteunende rol, als fractieassistent /duo raadslid. Door enkele personele wisselingen in de fractie werd een meer inhoudelijke bijdrage van mij gevraagd en benoeming tot raadslid volgde, waarbij ik me intensief heb bemoeid met gevoelige dossiers als Daklozenopvang en Ziekenhuiszorg. De politiek blijkt me energie te geven, ik ben goed in het debat en geniet daarvan. Bruggenbouwer noemde men mij, ik ben er trots op. In 2010 kreeg ik de Frans Vrolijk prijs 2009, als beste politicus van Hilversum.

Ik weet zeker dat ik mijn ideeën, ervaring en al mijn energie wil inzetten om Nederland toekomstgerichter, harmonieuzer en duurzamer te maken. De bestendiging van welvaart en met name welzijn vraagt om constant onderhoud, gebaseerd op de eigen kracht van mensen, naar buiten gericht en innovatief. De wil, de ervaring en overtuiging hieraan fundamenteel bij te kunnen dragen heeft geleid tot mijn kandidatuur voor de D66-kieslijst voor de Tweede Kamer.

Ik hoop voor Hilversum, het Gooi en de regiolijn Almere Utrecht een waardige representant in de tweede Kamer te mogen zijn."

Mijn site