Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 19

Meine Henk Klijnsma

Mijn naam is Meine Henk Klijnsma, 51 jaar. Ik ben getrouwd met Ali van der Tempel. We hebben twee kinderen, Wessel en Marten. We wonen in Den Haag aan de Dovenetelweg, in een mooie buitenwijk, vlak bij het strand en de duinen. Ik werk op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) als plaatsvervangend directeur Openbaar Bestuur en Democratie (OBD).

Ik heb jarenlang in het bestuur van de D66-afdeling Groningen gezeten. Nadat ik in 1986 ben verhuisd naar Den Haag, werd ik actief in de afdeling Den Haag en de regio Zuid-Holland. In dezelfde tijd maakte ik ook deel uit van de redactie van "Idee '66", het wetenschappelijk tijdschrift van de partij. Van 1991 tot 1999 was ik lid van provinciale staten van Zuid-Holland, de laatste jaren als fractievoorzitter.

Mijn site