Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 16

Christa Meindersma

Ik heb jaren als onderhandelaar en politiek adviseur voor de Verenigde Naties gewerkt in vredesprocessen in Afrika, Azie, New York en Europa. Uit ervaring weet ik dat je alleen effectief kunt zijn als je de eigen kracht van mensen aanboort en lokale processen en initiatieven stimuleert.

Met uw steun maak ik mij sterk voor een krachtige internationale orientatie en actieve Nederlandse en Europese inzet voor vrede, stabiliteit, ontwikkeling en mensenrechten wereldwijd.

Mijn site