Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 15

Steven van Weyenberg

Steven groeide op in Benningbroek, een dorpje in West-Friesland. Na de middelbare school in Hoorn vertrok hij naar Amsterdam. Steven studeerde daar cum laude af in zowel Internationale Betrekkingen, als Algemene Economie. Vervolgens maakte hij carrière op het Ministerie van Economische Zaken, waar hij op dit moment directeur bureau Europa is. Steven wil werken aan het realiseren van de economische hervormingsagenda van D66. Een modernere verzorgingsstaat en veel meer mensen aan de slag. Ook wil Steven werken aan een positiever beeld over Europa

"De komende vier jaar staat de politiek voor gigantische uitdagingen: bezuinigen en hervormen, houding t.o.v. Europa, integratie, gefragmenteerd politiek speelveld. Dit vraagt om een sterk D66 dat een stempel kan drukken op het overheidsbeleid. Daarom wil ik me juist nu als Kamerlid gaan inzetten voor D66. Na een mooie ambtelijke carrière meen ik inmiddels de kennis en ervaring te hebben om deze zware baan goed te kunnen vervullen."

"Politiek gaat om het realiseren van je ideeën. Ik breng in de fractie zowel mijn ervaring met economisch beleid en met Europa in, als ook mijn resultaatgerichtheid en gedrevenheid. Met mijn economische expertise kan ik bijdragen aan het realiseren van de sociaal/liberale hervormingsagenda van D66, van arbeidsmarkt tot wonen."

Mijn site