Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 14

Maas Goote

Als hoofd programma Mondiaal Klimaat en Energie binnen het Ministerie van VROM, is het moment aangebroken om de volgende stap te zetten. Maas wil de grote mondiale vraagstukken omzetten naar werkzame oplossingen hier in Nederland. Inzetten op wat nu al mogelijk is, maatschappelijke organisaties betrekken en technologische innovatie stimuleren. Niet met doemdenken of een grand design , maar door pragmatische oplossingen en werkbare stappen te zetten.

Mijn site