Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 13

Pia Dijkstra

Jarenlang was Pia het gezicht van het journaal, tegenwoordig werkt ze als journalist en presentator voor de AVRO. De komende jaren wil ze aan de andere kant van de microfoon staan. Een antwoord geven op de vraag hoe we Nederland in de toekomst gaan organiseren. Meer aandacht voor kwaliteit in de zorg, het onderwijs structureel verbeteren en voor iedereen kansen creëren op de arbeidsmarkt. Maar ook durven kiezen voor de lange termijn.

Ik kan me volledig kan vinden in de vrijzinnige, open blik op de samenleving van D66. Net als D66 geloof ik sterk in de eigen kracht van mensen. In D66 zie ik een benadering die gestoeld is op beschaafdheid en gericht is op het binden van mensen in plaats van uitsluiten.

Ik zou willen dat we enerzijds onze open tolerante houding terugvinden. Anderzijds dat we een einde maken aan de besluiteloosheid en het gebrek aan doorzettingskracht. De economische agenda heeft topprioriteit en daarnaast gaat het om beter onderwijs, betere zorg, banen voor iedereen. Onbegrijpelijk, gelet op het belang van deze onderwerpen voor de toekomst van ons land, dat daar zo weinig krachtdadig mee is omgegaan.

Mijn site