Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 12

Jan Paternotte

Jan is gemeenteraadslid voor D66 in Amsterdam en werkt als beleidsmedewerker voor de D66-fractie in het Europees Parlement. Onlangs kreeg Jan de prijs voor het Beste Raadslid van Nederland. Als voorzitter van de JD pleitte al in 2004 voor het verhogen van de AOW-leeftijd, met het besef dat er hervormingen nodig waren om Nederland klaar te stomen voor de lange termijn. Ook in de Kamer wil hij zich straks voor deze hervormingen inzetten.

Mijn site