Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 8

Wouter Koolmees

Mijn naam is Wouter Koolmees. Ik ben 33 jaar en woon in Rotterdam. Ik ben kandidaat voor de verkiezingen van de Tweede Kamer op 9 juni. Op dit moment ben ik nog Hoofd Begrotingsbeleid bij het Ministerie van Financiën.

De komende jaren worden heel belangrijk voor de toekomst van ons land. Gaan we -nu eindelijk!- de veranderingen doorvoeren die nodig zijn om een duurzame, open en toekomstgerichte maatschappij te worden? Of blijven we zitten in de vastgeroeste systemen die vooral zijn gericht op het beschermen van de zittende belangen? Ik hoop van harte dat we niet stil blijven staan en dat we naar de toekomst durven te kijken!

Ik geloof ik een sociaal-liberale maatschappij waarin iedereen de kans en de vrijheid krijgt zichzelf te ontwikkelen én waarin de overheid opkomt voor de zwakkeren. Nu wordt nog te snel gekeken naar de overheid als oplosser van alle problemen. Ik ben positief over de toekomst: mensen zullen, daartoe uitgedaagd, ook zelf met creatieve en nieuwe oplossingen komen voor de uitdagingen in de komende jaren. Voor mij is D66 de partij die de ideeën en de visie heeft om dit mogelijk te maken.

Ik wil de visie en ideeën van D66 in de komende jaren omzetten in concrete, uitvoerbare plannen. Dankzij mijn kennis van de overheidsfinanciën en het politieke proces, denk ik van meerwaarde te kunnen zijn voor de nieuwe fractie.

Mijn site