Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 7

Stientje Veldhoven-van der Meer

Stientje werkt momenteel als leidinggevende bij het Ministerie van Economische Zaken. Hiervoor zat zij zes jaar in Brussel als diplomate, onderhandelaar en beleidsmaker. Daar hield ze zich vooral bezig met de kenniseconomie. Ze wil haar ervaring inzetten voor de idealen van D66: beter onderwijs, excellent onderzoek en innovatief ondernemerschap; en een maatschappij waarin ouders niet hoeven te kiezen tussen werk of gezin. Ten slotte wil zij Europa dichterbij brengen.

"D66 staat voor durf en eerlijke keuzes in een rechtvaardige, open en positieve samenleving. Daar sta ik voor.

We moeten met zelfvertrouwen in de wereld staan en niet denken in termen van angst en bedreiging. We moeten de vraagstukken op het gebied van energie, klimaat, economie, vergrijzing en mondialisering omzetten in antwoorden. Zo zorgen we voor blijvende welvaart en welzijn in Nederland, zonder de rekening door te schuiven naar volgende generaties. Het investeren in onderwijs, onderzoek en innovatie speelt daarbij een belangrijke rol."

Mijn site