Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 5

Fatma Koser Kaya

Namens D66 zit ik in de Tweede Kamer, waar ik de portefeuilles sociale zaken, jeugd & gezin, volksgezondheid, financiën, ontwikkelingssamenwerking en emancipatie onder mijn hoede heb.

De afgelopen 3 jaar heb ik samen met Alexander Pechtold en Boris van der Ham als een team heel hard gewerkt. Dat is essentieel voor succes. Zowel in de Kamer als daarbuiten hebben we dat succes ook geboekt. Ik wil dit succes graag een vervolg gaan geven.

Met uw steun wil ik me sterk maken voor een rechtvaardig Nederland zoals ik het graag zie. Een Nederland waarin mensen hun leven inrichten zoals zij dat willen.

Mijn site