Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 3

Magda Berndsen-Jansen

Al dertig jaar lid van D66 streeft Magda naar een samenleving waarin iedereen kan deelnemen, waar niemand wordt uitgesloten en die rechtvaardig is. Zij was eerder gemeenteraadslid en burgemeester voor D66. Momenteel is Magda Korpschef Fryslân. Bovendien is zij landelijk portefeuillehouder diversiteit. Iedereen moet kunnen en mogen meedoen, ongeacht afkomst, etniciteit, seksuele geaardheid of leeftijd.

Mijn site