Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 28

Henk Massink

Ik wil graag een bijdrage leveren aan het bestuur van ons land. Een aantal zaken gaan niet goed. Er moet fors bezuinigd worden om het overheidstekort weer op orde te brengen. We zullen allemaal de broekriem wat moeten aanhalen en al kost dat wat pijn, het moet kunnen. Het is niet zo slecht als we het een tijdje wat minder hebben. Doorgaans bloeit en groeit onze economie. En dat dankzij een overdadig consumptiepatroon. Maar dat gaat langzamerhand de draagkracht van onze planeet te boven. De aarde zie ik als schepping van God. Dat betekent ook dat we daar zorgvuldig mee moeten omgaan. Ik zou willen streven naar een duurzame inrichting van onze samenleving waarvan het economisch systeem een onderdeel is.

Mijn site