Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 26

Henk Kievit

De inspiratie en opdracht om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf moet ons samen met en voor elkaar in alle vrijheid het goede doen zoeken en nastreven in de samenleving binnen de democratische rechtsorde. Als christelijk conservatief politieke stroming wil ik vanuit de SGP mij hiervoor beschikbaar stellen. Ik hecht aan een kleine, effectieve overheid, sterke instituties als gezin (hoeksteen), school en kerk. Ik geloof niet in de maakbaarheid van de samenleving, maar mensen moeten het wel samen doen! Een samenleving kan daarom niet zonder een goede moraal, wat mij betreft geënt op de tien geboden, waarin omgangsvormen, eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid voor burgers geworteld is in een Joods-christelijke traditie en cultuur. Het besef van het waardevolle van dit fundament ontbreekt steeds meer in de Nederlandse samenleving en ik wil mij inzetten voor een restoratie hiervan, omdat dit ook goed is voor de duurzame onderlinge relaties, sociale structuur en economische verhoudingen in de maatschappij. Voor een duurzame en groene samenleving, op recht(s)e gronden! #leven

Mijn site