Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 22

Marcel de Haas

Mijn expertise in defensie en buitenlands beleid wil ik graag ten nutte maken van de politiek. De Bijbel vormt daarbij de grondslag. Concreet: SGP is de enige partij met meer geld voor defensie; voor een standvastige steun aan Israel; en voor een structurele uitgave aan ontwikkelingshulp, omdat de naaste elders dat ook nodig heeft in een tijd dat het bij ons financieel wat minder is.

Mijn site