Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 19

Tom Bakker

Als lid van de Nederlandse samenleving draag je, naar mijn mening, ook een bepaalde verantwoordelijkheid voor die Nederlandse samenleving. Als er een beroep op je wordt gedaan om met de gaven die je van God ontvangen hebt, een bijdrage te leveren aan het bestuur van het land, moet je daarom goede redenen hebben om daaraan geen gehoor te geven. In jongerenjaren was ik zo een van de initiatiefnemers om te komen tot de oprichting van een SGP-studievereniging. Al snel werd ik lid van de redactie van het SGP-jongerenblad. Later werd ik voorzitter van een SGP-studievereniging en bestuurslid van een SGP-kiesvereniging. Dit jaar werd ik gekozen in de gemeenteraad van Dantumadiel.

Mijn site