Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 17

Ewart Bosma

Het is mijn stellige overtuiging dat het goed voor iedereen is om te leven naar de regels van God. Gods wet is heilzaam voor een ieder. De SGP probeert politiek te bedrijven op basis van de Bijbel. Daarom wil ik mij graag inzetten voor de SGP. Niet om de SGP, maar wel omdat God het waard is om door een ieder geëerd en gediend te worden, ook door de overheid. De overheid dient haar taak als dienares van God serieus te nemen. Dat komt de burger ten goede. Juist in onze tijd is er behoefte aan duidelijk christelijke politiek. Onze samenleving wordt steeds individualistischer, materialistischer en vrijgevochtener. Onze samenleving verkeert wat dat betreft echt in een crisis. Het is toch wel erg als de overheid een campagne op poten zet om de burger te leren hoe ze om moeten gaan met vriendelijke mensen. We zijn als land en volk behoorlijk op drift geraakt. Ik hoop dat de boodschap van christelijke naastenliefde en maatschappelijke gerechtigheid het harde egoïstische klimaat in ons land enigszins kan verzachten. Maar nog groter zou het zijn als ons volk, onder leiding van de overheid, weer uit een innerlijke behoefte Gods geboden zou geen naleven.

Mijn site