Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 12

Leendert de Knegt

Ik woon in Barneveld waar ik gemeenteraadslid ben. Daarnaast ben ik actief in het bestuur van de SGP. Politiek vind ik interessant omdat de samenleving mede door de politiek wordt ingericht. Ook het debatteren met andere mensen die andere gezichtspunten hebben is een mooi aspect van het politieke vak. De SGP is de partij die de Bijbel als richtsnoer van haar politieke handelen ziet. In de Bijbel staat wat heilzaam is voor ieder mens. Dat wil de SGP door laten klinken in de politiek en in onze samenleving. Daarom ben ik van harte verbonden met de SGP. In de politiek wil ik opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. De overheid is schild voor de zwakkeren. Het gezin moet een meer prominente plaats krijgen in de samenleving. Daarom moeten (fiscale) maatregelen die afbreuk doen aan het gezin worden voorkomen.

Mijn site