Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 8

Arnold Weggeman

De bijbelse boodschap is het waard om uitgedragen en aan alle mensen bekend gemaakt te worden. Die boodschap is ook richtinggevend voor het overheidsbeleid. Politiek is geen 'waardevrije' activiteit. In het programma van de SGP is die bijbelse boodschap op een aansprekende wijze vertaald naar de concrete beleidsvelden. Ik wil graag een bijdrage leveren aan de politieke vertolking van die boodschap.

Mijn site