Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 4

Servaas Stoop

“Momenteel ben ik burgemeester van een kleine gemeente: dat betekent dat ik dicht bij de bedrijven en de inwoners kan staan en in de gaten kan houden wat er in de gemeenschap omgaat. Momenteel zitten we in een intensieve periode door allerlei bezuinigingen, dus heb ik heel veel contact met collega’s. Stel dat ik in de Kamer zou komen, dan zou Volksgezondheid en welzijn mijn affiniteit hebben. Tijdens mijn eerder werkzaamheden voor de Tweede Kamerfractie, maar ook in mijn nevenfuncties kwam en komt die affiniteit naar voren. Verder ben ik juist vanwege mijn huidige werk breed georiënteerd op zaken rondom openbare orde en veiligheid en kwam ik als Statenlid in aanraking met veel bestuurlijke vraagstukken.

Het uitdragen van de christelijke boodschap door de SGP is heel belangrijk. Als Kamerlid is het van belang dat je zoveel mogelijk met je eigen standpunten het debat aangaat en de middelen daartoe gebruikt. Ook is het goed om aan te geven dat het vertrouwen in de politiek alleen hersteld kan worden als mensen duidelijk en helder zijn. Openheid en eerlijkheid is belangrijk.”

Mijn site