Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 3

Roelof Bisschop

“Ik ben geboren in 1956 in Staphorst, getrouwd met Christien de Jong en we hebben zes kinderen. In 1978 ben ik begonnen als geschiedenisdocent op het Ichthus College in Veenendaal. Later werd ik daar directielid en sinds twee jaar ben ik directeur van het Wartburg College locatie Revius in Rotterdam. Van 1987-2007 was ik raadslid in Veenendaal en vanaf 2003 ben ik Statenlid in Utrecht. Op die manier heb ik de nodige bestuurlijke ervaring opgedaan. Ik hoop daardoor als Kamerlid in algemene zin een goede bijdrage te kunnen leveren aan het bestuur van ons land. Daarnaast zou je door mijn dagelijkse werk het beleidsterrein onderwijs als mijn specialisme kunnen zien. De vrijheid van onderwijs staat onder druk, met name voor het christelijk/reformatorisch onderwijs, en het is belangrijk om op een goede manier het debat daarover aan te gaan.

Verder moet de SGP zich, samen met de kerken, blijven inzetten voor de doorwerking van Gods geboden in bestuur en samenleving. Een belangrijke opdracht voor de SGP is daarnaast het bevorderen van de sociale cohesie. Daaraan ligt in wezen het gebod ten grondslag dat we onze naaste lief moeten hebben als onszelf. Samen met de heren Van der Staaij en Dijkgraaf hoop ik mij de komende kamerperiode hiervoor in te mogen zetten.”

Mijn site