Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 2

Elbert Dijkgraaf

“Ik heb er zin in om de Kamer in te gaan! Het Kamerlidmaatschap is intensief, dat moet je niet tegen je zin gaan doen. Ik had de keuze tussen twee interessante banen, maar ik had het gevoel dat dit op mijn weg geplaatst is. Daar komt, al zeg ik dat voorzichtig, ook een soort roeping bij kijken.”

“De komende tijd staan we voor gigantische bezuinigingen. Die mogen niet ten kosten gaan van gezinnen, maar die moeten we juist ondersteunen. Kinderen mogen niet het kind van de rekening worden en de kwaliteit van het onderwijs mag niet verloren gaan. Op zulke belangrijke thema’s willen wij niet bezuinigen, maar dat willen we juist stimuleren. Met mijn achtergrond als econoom zijn dat interessante vraagstukken. Ik heb me de afgelopen jaren bezig gehouden met de evaluatie van het overheidsbeleid en ik hoop de aanbevelingen die geschreven zijn handen en voeten te gaan geven. En dat is een uitdaging!”

Mijn site