Terug naar kaart - Terug naar kandidaten

nr. 1

Kees van der Staaij

“Als lijsttrekker van de SGP wil ik me hard gaan maken voor een slagvaardige en geloofwaardige koers. Herkenbaar christelijk, economisch daadkrachtig, met oog voor kwetsbaren in de samenleving. Er zijn speerpunten genoeg te noemen waar de SGP zich de komende vier jaar voor in moet spannen. Om er een paar te noemen: voor meer veiligheid, voor een goed gezinsbeleid, voor zondagsrust, voor een duurzame leefomgeving.

Bescherming van het leven is en blijft ook een belangrijke waarde. We kunnen en mogen niet berusten in de huidige abortus- en euthanasiewetgeving. Als lijsttrekker wil ik er graag aan bijdragen om met elkaar een enthousiaste en gedegen SGP-inbreng te leveren. Ik hoop op een goede uitslag op 9 juni D.V. Drie SGP-zetels zou geweldig zijn! Nederland is meer dan ooit gediend met een beleid waarin Gods goede geboden en rijke beloften richtsnoer zijn.”

Mijn site